ΤΙ ΕΓΙΝΕ Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ, ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Β’,ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ;

Posted on: September 26th, 2018 by ldomazos ldomazos No Comments

Ακόμα περιμένω την διάσκεψη του Πετρίδη για το σχέδιο Β΄, για τους Γερμανούς, για την επένδυση και για το γήπεδο. Κοντεύουμε μήνα και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Προφανώς δεν λειτούργησε ούτε το σχέδιο Β΄ και δεν υπάρχει πλάνο για το σχέδιο Γ΄ που έγραφε ο αποδυτηριάκιας. Ούτε διάσκεψη είδαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον, ούτε Γερμανούς επενδυτές είδαμε, ούτε τίποτα.  Τα έγραφα και τότε ότι κάποια πράγματα βγαίνουν στη σέντρα μεθοδευμένα για να καθησυχάζουν τον κόσμο και αν αποφεύγονται οι μουρμούρες. Δεν βγαίνουν τίποτα τυχαία πρός τα έξω. Όλα βγαίνουν για ένα σκοπό.